لیست دوره‌ها و اساتید

دوره‌های جامع

پکیج طراحی مد و لباس
مدت زمان: ۲۰۰ ساعت

قیمت دوره: ۸۴۰۰۰۰۰ تومان (هشت میلیون و چهارصد هزار تومان)

قیمت اصلی: ۹۴۵۰۰۰۰ تومان (نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
پکیج حضوری طراحی مد و لباس
مدت زمان: ۲۰۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان (پانزده میلیون تومان)

قیمت اصلی: ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان (شانزده میلیون تومان)

دوره‌ی حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
نازک‌دوزی
مدت زمان: ۱۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۴۰۰۰۰۰ تومان (پنج میلیون و چهارصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
پکیج حضوری نازک‌دوزی
مدت زمان: ۱۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۷۰۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون تومان)

دوره‌ی حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی و دوخت لباس عروس
مدت زمان: ۱۶۳ ساعت

قیمت دوره: ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهارصد هزار تومان)

قیمت اصلی: ۸۵۰۰۰۰۰ تومان (هشت میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی و دوخت لباس کودک
مدت زمان: ۶۰ ساعت

قیمت دوره: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان (چهار میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
فشن بلاگینگ
مدت زمان: ۱۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان (چهار میلیون تومان)

قیمت اصلی: ۶۰۰۰۰۰۰ تومان (شش میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره

تک‌دوره‌ها

کالکشن‌سازی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اصول ایده تا اجرا
مدت زمان: ۱۵ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
پورتفولیو
مدت زمان: ۱۳ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
استانداردسازی
مدت زمان: ۱۵ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
اصول خیاطی
مدت زمان: ۱۰ ساعت

قیمت دوره: ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک پوشاک ایران
مدت زمان: ۱۴ ساعت

قیمت دوره: ۷۵۰۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی لباس فیلم
حضوری
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۶۰۰۰۰۰۰ تومان (شش میلیون تومان)

دوره‌ی حضوری
اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
استایلینگ
مدت زمان: ۲۴ ساعت

قیمت دوره: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
مارولوس
مدت زمان: ۲۴ ساعت

قیمت دوره: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
فیگور
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۷۵۰۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
سبک‌شناسی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
رنگ‌شناسی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۷۵۰۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
طراحی لباس
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
برندسازی
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
مولاژ
مدت زمان: ۳۰ ساعت

قیمت دوره: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
جنسیت‌سازی
مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت دوره: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
متریال‌شناسی
مدت زمان: ۱۴ ساعت

قیمت دوره: ۸۰۰۰۰۰ تومان (هشتصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره
توانایی کار با مشتری
مدت زمان: ۳ ساعت

قیمت دوره: ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان)

دوره‌ی بین‌المللی آنلاین
امکان دریافت مدرک معتبر بین‌المللی
همراه با مشاوره آنلاین

مشاهده دوره

برخی از اساتید مؤسسه صاحو استایل

آقای حمید مهدیان
آقای حمید مهدیان
خانم حمیده داوری
خانم حمیده داوری
مریم جایز
خانم مریم جایز
خانم مونا اسلامی
خانم مونا اسلامی
خانم مهسا علامیر
خانم مهسا علامیر
آقای عباس جهرمیان
آقای آرتا ماهان
آقای آرتا ماهان
آقای میلاد الله‌یاری
آقای میلاد الهیاری
خانم فاطمه جدیدالاسلامی
خانم فاطمه جدیدالاسلامی
آقای نوید فرید
خانم پرمون ناصربخت
خانم مریم دهقانی
خانم مریم دهقانی
سپیده مرادی
خانم سپیده مرادی
خانم شادی نیکجو
خانم شادی نیکجو
خانم مرجان صفری
خانم مرجان صفری
خانم ادل انصاری
خانم اَدِل انصاری
خانم آرزو عظیمی
خانم سمانه بیگدلی
خانم زهرا تقدمی
خانم زهرا تقدمی
خانم نغمه جعفری
خانم تارا اسکندری
خانم سونیا واحد
خانم مهدیه احمدی
خانم مهدیه احمدی
خانم آزاده صالحیان