دوره‌های جامع تخصصی

  پکیج طراحی مد و لباس
  طول دوره: ۲۰۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (ده میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

  اقساط ۸ ماهه
  ارتباط زنده با اساتید
  مدرک ایتالیایی/ارشاد/فنی و حرفه‌ای

  جزئیات دوره
  پکیج حضوری طراحی مد و لباس
  طول دوره: ۲۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هفده میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

  اقساط ۸ ماهه
  ارتباط زنده با اساتید
  مدرک ایتالیایی/ارشاد/فنی و حرفه‌ای

  جزئیات دوره
  پکیج حضوری نازک‌دوزی
  طول دوره: ۱۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (نه میلیون و چهارصد هزار تومان)

  اقساط ۸ ماهه
  ارتباط زنده با اساتید
  مدرک ایتالیایی/ارشاد/فنی و حرفه‌ای

  جزئیات دوره
  طراحی و دوخت لباس عروس
  طول دوره: ۱۷۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (ده میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

  اقساط ۸ ماهه
  ارتباط زنده با اساتید
  مدرک ایتالیایی/ارشاد/فنی و حرفه‌ای

  جزئیات دوره
  پکیج حضوری طراحی و دوخت لباس عروس
  طول دوره: ۲۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هفده میلیون و هشتصد هزار تومان)

  قیمت اصلی: ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

  اقساط ۸ ماهه
  ارتباط زنده با اساتید
  مدرک ایتالیایی/ارشاد/فنی و حرفه‌ای

  جزئیات دوره

تک‌دوره‌های تخصصی

  کالکشن‌سازی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  پورتفولیو
  طول دوره: ۱۳ ساعت

  قیمت دوره: ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (سه میلیون تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  سبک پوشاک ایران
  طول دوره: ۱۴ ساعت

  قیمت دوره: ۹۰۰٬۰۰۰ تومان (نهصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  Clo3D
  طول دوره: ۲۴ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  استایلینگ جامع
  طول دوره: ۲۴ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  پوشاک اقوام ایران
  طول دوره: ۱۶ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتاد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  برندسازی
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  مولاژ
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (دو میلیون و چهارصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  جنسیت‌سازی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  اصول خیاطی
  طول دوره: ۱۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  فیگور
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۹۵۰٬۰۰۰ تومان (نهصد و پنجاه هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  متریال‌شناسی
  طول دوره: ۱۴ ساعت

  قیمت دوره: ۹۵۰٬۰۰۰ تومان (نهصد و پنجاه هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  سبک‌شناسی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  راه‌اندازی کسب و کار
  طول دوره: ۱۰ ساعت

  قیمت دوره: ۷۵۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  طراحی لباس سینما
  طول دوره: ۳۰ ساعت

  قیمت دوره: ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (شش میلیون تومان)

  دوره‌ی حضوری
  اعطای مدرک معتبر بین‌المللی
  همراه با مشاوره آنلاین

  جزئیات دوره
  رنگ‌شناسی
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۹۵۰٬۰۰۰ تومان (نهصد و پنجاه هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره
  طراحی لباس
  طول دوره: ۲۰ ساعت

  قیمت دوره: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد هزار تومان)

  پشتیبانی ویژه
  ارتباط زنده با اساتید
  همراه با مدرک پایان دوره

  جزئیات دوره