صنعت فشن و سیاست

امروزه مد و ترند در زندگی ما جایگاه ویژه ای دارد به طوری که تاثیر آن را می توان در بخش های مختلفی مانند سیاست، جنسیت، قراردادها و هویت اجتماعی به وضوح مشاهده کرد.سیاست و ادامه مطلب…

اصطلاحات پارچه

یارد چیست؟یارد در واقع واحد اندازه گیریه پارچه در کشورهای خارجی است به این صورت که واحد اندازه گیری طول و معادل با ٩١۴ میلیمتر یا ٩١ سانتیمتر است.لازم به ذکراست یارد مانند متر واحد ادامه مطلب…