صاحو استایل به هنرجویانی که با موفقیت دوره را به‌پایان می‌رسانند، مدارک داخلی و مدارک بین‌المللی (اتحادیه اروپا) اعطا می‌نماید۱. این مدارک در سراسر دنیا و در تمامی سفارت‌ها قابل ارائه می‌باشد و امکان ارائه این مدارک با کد رجیستری درج شده که بر روی سایت قابل بررسی می‌باشد، وجود دارد. هنرجویان برای بررسی مدارک دریافتی خود می‌توانند به صفحه تصدیق اصالت مدارک مراجعه کنند.

نمونه مدارک بین‌المللی دوره‌های صاحو

نمونه مدرک دوره جامع استایلینگ
نمونه مدرک دوره جامع استایلینگ
نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس
نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس

نمونه مدارک داخلی دوره‌های صاحو

نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس
نمونه مدرک دوره استایلینگ
نمونه مدرک دوره نرم‌افزار مارولوس
نمونه مدرک دوره جنسیت‌سازی

۱. امکان ارائه مدرک بین‌المللی در صفحه لیست دوره‌ها مشخص شده است.