نمونه مدارک دوره‌ها

صاحو استایل به هنرجویانی که با موفقیت دوره را به‌پایان می‌رسانند، مدارک بین‌المللی (اتحادیه اروپا) اعطا می‌نماید. این مدارک در سراسر دنیا و در تمامی سفارت‌ها قابل ارائه می‌باشد و امکان ارائه این مدارک با کد رجیستری درج شده که بر روی سایت قابل بررسی می‌باشد، وجود دارد. هنرجویان برای بررسی مدارک دریافتی خود می‌توانند به صفحه تصدیق اصالت مدارک مراجعه کنند.

نمونه مدارک بین‌المللی دوره‌های صاحو

نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس
نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس
نمونه مدرک دوره جنسیت‌سازی
نمونه مدرک دوره پارچه‌شناسی
نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس
نمونه مدارک دوره‌های مختلف
نمونه مدارک دوره‌های مختلف

نمونه مدارک داخلی دوره‌های صاحو

نمونه مدرک دوره جامع طراحی لباس
نمونه مدرک دوره استایلینگ
نمونه مدرک دوره نرم‌افزار مارولوس
نمونه مدرک دوره جنسیت‌سازی

اشتراک‌گذاری این صفحه