تاریخچه ی عینک

امروزه دیدن فردی که عینک زده به همان اندازه عادی است که دیدن فردی با روسری در فصل زمستان. عینک ابزاری است که بدون توجه به فرم یا شکل چشم، بینایی را برای اکثر افراد فراهم می کند. اما همیشه اینطور نبود. تبدیل شدن عینک به عنوان یک درمان رایج ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱ شهریور، ۱۴۰۱

تاریخچه مد و فشن در ایران

می توان گفت تاریخ مد در ایران به زمان قاجار و سفر ایرانیان به غرب باز می گردد، مسافرت های ناصرالدین شاه قاجار و برخی درباریان به اروپا، دانشجویانی که برای ادامه ی تحصیل به اروپا رفته بودند، تاسیس مدارس دارالفنون و ورود معلمین اروپایی به ایران، همه اینها زمینه ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۸ آذر، ۱۴۰۰