بررسی سبک رترو Retro Style

رترو به طور کلی چیست؟ از سالهای 1960 استایل رترو استفاده میشود. استایل رترو آیتم های قدیمی را در خود جای داده و تا به امروز محبوبیت خود را حفظ کرده است.استایل رترو خیلی از آیتم های گذشتگان دور استفاده نمیکند ، در واقع استایل رترو 100 سال اخیر را ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر، ۱۴۰۰