مود برد

یکی از مهارت‌های اصولی و بسیار مهم در طراحی ساخت مود برد لباس است. مود برد به مجموعه ای از تصاویر در قالب یک آلبوم، یک تخته یا ایده خام گفته می شود که در طی زمان های مختلف از این عکس ها عکاسی شده و یک هنرمند را به ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان، ۱۴۰۰