پورتفولیو چیست؟

پورتفولیو چیست ؟ پورتفولیو از واژه‌ای فرانسوی گرفته شده که Aporte folio نام دارد. پورتفولیو برای نشان دادن نمونه کارهایتان در طول فعالیت شما در شاخه مدنظر میباشد. اگر بخواهیم معنی لغوی آن را بیان کنیم به معنی حامل کاغذ است. زمانیکه به موضوعی یا رشته ای علاقه مند می ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین، ۱۴۰۱