آشنایی با شغل طراحی لباس صنعت سینما

طراحی لباس برای کاراکترها طراحی لباس یک پروسه قدرتمند از روایت داستان کارکترها است . طراحی درست و اصولی برای یک کاراکتر باید بتواند بدون گفتن کلمه ای داستان او را بازگو کند. پس یک طراحی لباس مناسب هدف های اصلی یک فیلم که بیننده باید دریابد را به آسانی ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد، ۱۴۰۰