آشنایی با شغل طراحی لباس صنعت سینما

طراحی لباس برای کاراکترها طراحی لباس یک پروسه قدرتمند از روایت داستان کارکترها است . طراحی درست و اصولی برای یک کاراکتر باید بتوند بدون گفتن کلمه ای داستن او را بازگو کند. پس یک طراحی لباس مناسب هدف های اصلی یک فیلم که باید بیننده دریابد را به آسانی ادامه مطلب…

EN