رنگ پارچه

درطول تاریخ، برای رنگ کردن پارچه از انواع پروتئین و منابع گیاهی استفاده می شد. انواع توت ها، ریشه ها و گیاهان ازمحبوبیت بالایی برخوردار بوده و از هزاران سال برای رنگ آمیزی پارچه استفاده می شود. ولی امروزه از رنگ های شیمیایی پارچه استفاده میشود.این رنگها طیف وسیعی از ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۸ آبان، ۱۳۹۹