ضوابط و مقررات «مؤسسه صاحو» برای اساتید

ماده 1- تعهدات مدرس:

1-1- مدرس موظف است تا حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد نسبت به ارائه طرح درس کامل (شامل ریز مباحث و تمرینات در هر جلسه و روش تدریس) اقدام نماید.

1-2- مدرس موظف است حداقل ۵ دقیقه قبل از شروع کلاس در سامانه حاضر و کلاس را راس ساعت آغاز نماید و بدیهی است مجاز به تغییر ساعت کلاس‌ها نمی‌باشد. ضمناً مؤسسه در قبال هرساعت آموزشی، حداقل ۵۰ دقیقه تدریس مفید به دانشجویان متعهد شده که رعایت آن از سوی مدرس الزامی است.

1-3- مدرس موظف است حداکثر توان خود را در بالا بردن کیفیت کلاس‌ها و حصول نتیجه مطلوب دانشجویان بکار برده و مطالب دوره را مطابق سر فصل ارائه شده بطور جامع در مدت پیش‌بینی شده ارائه نماید و چنانچه تا جلسه دوم نتواند رضایت دانشجویان را جلب نماید، مؤسسه مجاز است شخص دیگری را جایگزین کند، بدیهی است در این حالت با توجه به خسارات وارده به مؤسسه و دانشجویان هیچ مبلغی بابت حق‌التدریس قابل پرداخت نبوده و قرارداد لغو می‌گردد.

1-4- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را بطور کلی و یا جزئی به غیر واگذار نماید.

1-5- مدرس تعهد می‌نماید طبق برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده، مطابق با سر فصل‌های معین شده دوره تدریس خود را به پایان برساند.

1-6- مدرس نمی‌تواند قبل از پایان مدت این قرارداد بدون رضایت کتبی مؤسسه، همکاری خود را با مؤسسه قطع نماید و یا در ارائه آن اختلال یا وقفه ایجاد نموده و موجباتی را فراهم نماید تا مؤسسه ناچار به قطع همکاری با وی گردد.

1-7- مدرس موظف است کلیه درخواست‌های تشکیل دوره توسط دانشجویان خود را به بخش آموزش مؤسسه ارجاع دهد و از برگزاری کلاس یا دوره خارج از سامانه آموزشگاه خودداری نماید.

ماده 2- تعهدات مؤسسه:

2-1- پرداخت حق‌التدریس مطابق قرارداد

2-2- برنامه‌ریزی دوره و اعلام ساعات کلاس به مدرس

2-3- اطلاع به مدرس درصورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه

2-3- صدور گواهی تدریس درصورت رضایت در پایان دوره و به درخواست مدرس

ماده 3- سایر شروط:

3-1- در نظر گرفتن جلسات فوق‌العاده جهت انجام تمرینات بیشتر و غیره صرفاً با هماهنگی قبلی مؤسسه امکان‌پذیر بوده و بدیهی است پرداخت حق‌التدریس ساعت‌های اضافه فقط درصورت دریافت شهریه جداگانه از دانشجویان، قابل پرداخت خواهد بود.

3-2- چنانچه مدرس بدون موافقت کتبی مؤسسه، از ادامه دوره خودداری نماید ملزم به پرداخت خسارات وارده به مؤسسه و دانشجویان خواهد بود.

3-3- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا ایجاد شرایط خاص خارج از اختیارات طرفین که ادامه دوره را غیرممکن سازد، قرارداد لغو و تسویه حساب صورت می‌گردد.

3-4- بدیهی است این قرارداد به‌منزله گواهی تدریس نبوده و گواهی مؤسسه مطابق شرایط ویژه مؤسسه به واجدین شرایط اعطاء خواهد شد.

3-5- درصورت عدم تشکیل دوره تا دو هفته بعد از مهلت تعیین شده در قرارداد، مؤسسه مختار می‌باشد قرارداد را بدون هیچ‌گونه پرداختی فسخ نماید.

3-6- ویدئو تمام جلسات به مؤسسه تعلق داشته و استفاده از آن‌ها در سرویس‌هایی نظیر آپارات، یوتیوب، اینستاگرام و سایر کانال‌های محتوایی و اپلیکیشن‌ها توسط مؤسسه بلامانع است.

3-7- لازم به توضیح است که مؤسسه حق دارد بنا به ضرورت و یا صلاحدید، تغییراتی در مفاد این توافق‌نامه با مدرسین ایجاد کند. این تغییرات می‌تواند در هر زمان و بدون اطلاع‌رسانی به مدرسین صورت گیرد.

ماده 4- نحوه پرداخت:

پس از اتمام دوره و ثبت نمرات دانشجویان، باقی‌مانده مبلغ قرارداد پرداخت می‌گردد.

اشتراک‌گذاری این صفحه