الگو (Pattern)

نقشه‌ای که برای تهیه یک قطعه پارچه، برش آن در اندازه‌های مختلف و به منظور دوخت لباس به کار می‌رود.

مثال: برای تهیه یک شلوار، ابتدا الگوی آن را طراحی می‌کنند، سپس با استفاده از الگو، پارچه را برش می‌دهند و درنهایت شلوار را می‌دوزند.

دوخت (Sewing)

فرآیند پیوستن قطعات پارچه به هم با استفاده از نخ و سوزن به منظور ساختن یک لباس کامل یا جزئیات آن مانند دکمه، یقه و کمربند.

مثال: برای ساخت یک پیراهن، باید قسمت‌های مختلف پیراهن را با هم دوخت تا یک پیراهن کامل شود.

رشته (Thread)

نخی است که برای دوخت پارچه و استفاده در ماشین دوزندگی به کار می‌رود.

مثال: برای دوخت یک شلوار، از رشته‌های مختلفی مثل نخ پنبه و یا نخ پلی استر استفاده می‌شود.

سیم بر (Zipper)

ابزاری است که برای بستن و باز کردن بخش‌های مختلف لباس مانند درز لباس و یا بستن بالای پوشاک به کار می‌رود.

مثال: برای بستن بالای پیراهن یا جلوی یک شلوار، ممکن است از یک سیم بر استفاده شود.

پارچه (Fabric)

ماده‌ای است که برای تهیه لباس به کار می‌رود. پارچه‌ها در انواع مختلفی مانند پنبه‌ای، پلی استر، ابریشم و … وجود دارند.

مثال: این لباس با پارچه‌ی مخملی تهیه شده است.

طرح‌نقشه (Design)

نوع و شکل طرح و نقشه‌ای که برای تهیه لباس استفاده می‌شود.

مثال: این لباس با طرح‌نقشه گل دار تهیه شده است.

تزئینات (Accessories)

اجزای جانبی لباس مانند زیپ، دکمه، چسب، آستر و …

مثال: این پالتو با دکمه‌های زیبا تزئین شده است.

برش (Cutting)

فرآیند بریدن پارچه‌ها با الگو و به اندازه‌های مختلف برای تهیه قسمت‌های مختلف لباس.

مثال: پارچه را قبل از دوخت باید برش داد.