آشنایی با موارد موردنیاز برای پروسه طراحی

میلاد الهیاری

مدرس: آقای میلاد الهیاری | تاریخ برگزاری: ۱۴ مهر

ظرفیت محدود
ارزیابی و گزینش
تمرین و پروژه عملی
گواهی حضور در ورکشاپ

روند رویداد

ثبت نام در رویداد

در این مرحله در رویداد ثبت‌نام می‌کنید.

برگزاری رویداد

در تاریخ ۱۴ مهر در رویداد شرکت می‌کنید.

مباحث رویداد

در طول رویداد با مباحث زیر آشنا می‌شوید:

  • Soft Skills و Hard Skills
  • Customer Profile
  • Mood Board
  • Inspiration Board
  • Fabric Board
دریافت مدرک

در انتهای رویداد مدرک شما صادر شده و به شما تحویل داده می‌شود.