معرفی کتاب book introduction

Leave Your Mark – Aliza Licht نشان خود را به جا بگذار : آلیزا لیخت زن پشت پرده اکانت معروف توییتر DKNYPRgirl و مدیر ارتباطات مد جهانی دونا کاران، طراح مد امریکایی، در مورد ابتدای فعالیت خود در صنعت مد می‌گوید و راهنمایی‌هایی در مورد اینکه چگونه با ساختن برند ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت، ۱۴۰۰