انواع یقه

صحبت از یقه باید با پیراهن شروع شود. در واقع، قبل از قرن پانزدهم، اجداد ما لباس های خنک تری می پوشیدند و آدم و حوا که اصلا لباس نپوشیده بودند. حتی پس از اینکه لباس ها به آرامی بیشتر می شوند، قسمت قفسه ی سینه اساساً به طراحی “باز” ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۵ شهریور، ۱۴۰۱