معرفی کتاب:……ایسم ها-گرایش های طراحی لباس

مد آیینه ی تمام ملت هاست،بازتاب میزان و روش و منش مردمان هر سرزمین است نه صرفا هیولایی یورش برنده و تسخیرکننده بلکه جریانی است بالنده و در عین حال شمشیری دو لبه که باید آن را لمس کرد،شناخت و فوت فن کوزه گری اش را آموخت.در این کتاب با ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان، ۱۳۹۹