کتاب هنر رنگ یوهانس ایتن

کلام نویسنده جهان بدون رنگ چه خواهد بود؟ آمیزه‌ای کدر و سرد از اشکال عاری از معنای واقعی . یوهانس ایتن بر این باور است که رنگ زندگی است زیرا دنیای بدون رنگ مرده به نظر می‌رسد . همان‌طور که شعله نور می‌آفریند، نور هم ‌رنگ را می‌سازد. هم چنان‌که ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۴ اسفند، ۱۳۹۹