معرفی کتاب《۵۰۰۰ سال تاریخ پوشاک زنان و مردان جهان》

پوشش از زمان های خیلی دور یه ضرورت بوده و مردم همیشه سعی میکردند با توجه به سبک دوران خودشون به بهترین شکل لباس بپوشند. توی این کتاب، نوشتهروت ترنرویل کاکس و ترجمه _شیرین بزرگمهر،نویسنده سعی کرده با استفاده از نقاشی ها،سکه ها و آثار به جا مانده از دوره ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۳ شهریور، ۱۳۹۹