کتونی های چاپی آدیداس-3D printed

شرکت های بزرگ تولید کفش مثل آدیداس همواره به فکر نوآوری های جدید و تولید محصولات جدید ی هستند که راحتر هستند و کاربرد بیشتری دارند.قسمتی از کتونی ها که خیلی در راحتی تاثیر گذارند midsole  نام دارد که بین outsole (قسمتی از کفش که در تماس با زمین است.) ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر، ۱۳۹۹