پوشاک مردم شرق خراسان

پوشاک بانوان شرق خراسان دارای ۶تکه لباس است : روسری و کلاغی: چارقدی سفید و بزرگ/آن را سه گوش و لچکی بر سر می‌ گذارند/لبه ی آن را با قیطان نازک نوار دوری می کنند/به گوشه هایش منگوله از نخ ابریشمی الوان وصل می کنند/این روسری را با دستمال کلاغه ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۳