پوشاک سنتی مردم افغانستان

لباس افغانی متشکل از فرهنگ و سنن غنی است که در هر بخشی از این کشور نهفته است .از آن جایی که افغانستان محل زندگی چندین قوم از جمله پشتون،تاجیک،هزاره،ازبک،بلوچ،ترکمن و گورجا است فرهنگ افغان ها برگرفته از مناطق و فرهنگ های مختلف در افغانستان است و تنوع در رنگ ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد، ۱۴۰۳