پوشاک قشقایی ها

قشقایی ها گروه هایی از جوامع مختلف عشایر که در گذشته های بسیار دور به علت عوامل گوناگون به منطقه فارس کوچ کردند(قشقایی ها ترک زبان هستند) پوشاک بانوان قشقایی نیز شباهت بسیار به لباس زنان دوره های گذشته به خصوص دوره ساسانی دارد. در جزییات شبیه به لباس زنان ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت، ۱۴۰۳