طراحی کفش توسط هوش مصنوعی

اوایل سال ۲۰۲۳ هنرمندی ناشناس با نام STR4NGETHINGشروع به طراحی آثاری با هوش مصنوعی کرد . ما در این کالکشن پیش رو میتوانیم آثاری که به نوعی تفکرات دوره رنسانس را در بطن لباس‌های خیابانی و کفش های کتانی و … به نمایش گذاشته شده را مشاهده کنیم. او در این ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت، ۱۴۰۲

بافندگی به کمک رایانه

تحقیقات جدید آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی از یادگیری ماشینی برای شخصی‌سازی طرح‌های لباس استفاده می کنه. قدیمی ترین مورد بافندگی شناخته شده از قرون وسطی به مصر، با استفاده از یک جفت جوراب با دست ساخته شده با دقت برمیگرده. اگرچه لباس های دستباف قرن‌هاس که کمدهای ما ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد، ۱۳۹۹