بافندگی به کمک رایانه

تحقیقات جدید آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی از یادگیری ماشینی برای شخصی‌سازی طرح‌های لباس استفاده می کنه. قدیمی ترین مورد بافندگی شناخته شده از قرون وسطی به مصر، با استفاده از یک جفت جوراب با دست ساخته شده با دقت برمیگرده. اگرچه لباس های دستباف قرن‌هاس که کمدهای ما ادامه مطلب…

EN