شاخه های صنعت فشن

1- متخصص تکنولوژیک پوشاک تکنولوژیست های پوشاک هر مرحله از تولید پوشاک، طراحی و ساخت را کنترل می کنند و در واقع کنترل کیفیت و بررسی کار از وظایف متخصصین تکنولوژیک پوشاک است. متخصصین این حوزه در انتخاب جنس پارچه صحیح، مشغولند . آنها در کنار طراحان لباس، طراحان الگو و ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان، ۱۴۰۰