لباس دوره ساسانیان

در این دوره اردشیر دین زرتشت را دین رسمى کشور قرار داد. اوستا را ترجمه و آتشکده هاى ویران را بازسازى نمود. زنان در این دوره همچنان داراى حجاب کامل بودند. در مورد پوشاک انسان ها در دوره ساسانیان و پوشش زنان این دوره چنین آمده است: «چادر که از ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۳ آذر، ۱۴۰۰

پوشش در دوران رم باستان

تمدن روم باستان به دو دوره ی جمهوری روم و امپراتوری روم تقسیم می شود. درباره ی آغاز جمهوری روم اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از فرضیه های غالب درباره ی منشا جمهوری روم این است که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح رومیان که از ستم لوسیوس تارکوینیوس سوپربوس، آخرین پادشاه دوران ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲ آذر، ۱۴۰۰