5 مدل لباس عروس

ایلوژن (Illusion) به طرح لباس هایی که دامن کلوش دارند اما با خیلی کم و در ناحیه سرشانه آستین به صورتحلقه است.یقه لباس تا ناحیه ناف و شکم به طور معمول باز و این قسمت باز لباس با یک تور لطیف پوشیده میشود. اسکیلوپد (Scalloped) این طرح معمولا بدون آستین ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر، ۱۴۰۰