آشنایی با انواع مدادرنگی

سه نوع مداد رنگی وجود دارد: مدادرنگی ها بر پایه موم،مداد رنگی های روغنی و مدادرنگی های آبرنگی(حل شونده در آب) -مداد رنگی های مومی:مغز این مدادرنگی ها حاوی رنگدانه های متصل به موم است که در نتیجه آن ظاهری خامه ای به کار میدهد.با اینحال امکان شکستن نوک این ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱ شهریور، ۱۳۹۹