فشن آیکون های دنیای موسیقی

فشن آیکون به چه معنا است فشن آیکون ها fashion icons افراد معروفی هستند که تاثیرات چشمگیری بر روی پوشش افراد می‌گذارند، درواقع کلمه درستی که می‌توان برای آنها انتخاب کرد تاثیرگذاران مد است . در یک تعریف کلی آیکون به شخص یا چیزی گفته می‌شود که نماینده‌ی یا نمادی ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۰