پوشاک سنتی مردان کرد

کردها در چند منطقه پراکنده شده اند: کردستان ، کرمانشاه، قسمت هایی از آذربایجان غربی ( مناطق سه گانه )و خراسان شمالی پوشاک مردان مناطق سه گانه با سایر خراسان شمالی متفاوت است. عرقچین: جنس آن از نخ پنبه و ابریشم دارای طرح و نقوش متفاوت و حاصل ذوق و ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۶ تیر، ۱۴۰۳