لباس سنتی چینی ( چونگسام )

چونگسام لباس سنتی کشور چین اگر چه این روزها به عنوان لباسی در زندگی روزمره استفاده نمی شود ولی لباس های سنتی کشور چین پیوند عمیقی با فرهنگ و تاریخ و تمدن این کشور وسیع دارد . جامه های سنتی تنها در فستیوال های خاص ، آیین ها یا مراسم ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد، ۱۴۰۳