لباس پادشاهان

لباس پادشاهان قرون وسطی تفاوت قابل توجهی بین لباس پادشاهان قرون وسطی در دوره های مختلف این بازه، وجود داشت. به عنوان مثال، در دوران اولیه قرون وسطی، لباس پادشاه نسبتاً ساده بود. اگرچه برای متمایز کردن او از مردم عادی، پیچیده‌تر و شیک‌تر بود؛ اما در اواخر این دوره، ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد، ۱۴۰۱