لباس‌های هوشمند

خوب، این روزا که پای تکنولوژی به همه قسمت های زندگی ما باز شده عجیب نیست که وارد صنعت مد هم شده باشه و بخواد رو لباسامون هم اثرشو بزاره. تولید لباس های هوشمند که حدودا دو دهه است مطرح شده،امروزه پیشرفت چشمگیری داشته و امید های زیادی به آینده ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۶ شهریور، ۱۳۹۹