لباس سنتی کره( هانبوک)

اصطلاح هانبوک در لغت به معنای(لباس کره ای) است طرح اولیه هانبوک از لباس کوچ گران شمال شرق و غرب آسیا الهام گرفته شده است و در ابتدا این لباس نه تنها در کره جنوبی و شمالی بلکه حتی توسط کره ای ها در چین نیز پوشیده می شد .این ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد، ۱۴۰۳