پوشاک سنتی مردم فرانسه

امروزه فرانسوی ها به ندرت لباس سنتی می پوشند و فقط برای جشن ها از آن استفاده می کنند بیشتر وقت ها آن ها از لباس های امروزی استفاده می کنند. پروانس: در پروانس پسرها شلوار سیاهی همراه با یک پیراهن سفید و یک ژاکت می پوشیدند. برای دخترها دو ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد، ۱۴۰۳