پوشاک سنتی مردم جمهوری آذربایجان

در جمهوری آذربایجان نیز مانند سایر نقاط جهان ، تاریخ و جغرافیا شکل و رنگ لباس را تعیین می کردند . دوازده مرحله شکل گیری لباس های ملی آذربایجان قابل شناسایی است و هر مرحله شاهد پیشرفت های بیشتر بود که مربوط به تغییر سلیقه ها و شرایط زندگی است ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد، ۱۴۰۳