لئونور فینی؛ سورئالیسم جادویی

لئونور فینی (Leonor Fini) به همراه لئونورا کارینگتون (Leonora Carrington)، فریدا کالو (Frida Kahlo)، مرت اوپنهایم (Meret Oppenheim)، رمدیوس وارو (Remedios Varo) و دوروتیا تانینگ (Dorothea Tanning) که فینی بیشتر آنها را به خوبی می‌شناخت. او یکی از مهم‌ترین زنان هنرمند اواسط قرن بیستم در نظر گرفته می‌شود. حرفه ی ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور، ۱۴۰۱