پوشاک زنان در دوره ی قاجار

پوشاک ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم دارد،اگر کمی دقیق شویم حتی در دوره دوره ی مدرنی که در آن زندگی می کنیم و همه یک شکل لباس می پوشیم ، لباس های محلی در اقصی نقاط ایران ، زبان فرهنگشان می شوند و تا حدودی به ما می گویند چه ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۹ خرداد، ۱۴۰۳