معرفی کتاب(فرهنگ واژگان و لغات پارچه و لباس)

فرهنگ لغات نقش وسیعی در نگهداری و حفظ فرهنگ اقوام مختلف بر عهده دارند و با بررسی آن‌ها می‌توان به دامنه وسیعی از کلمات دست یافت که برخی آن‌ها در زمان حاضر دیگر در دایره واژگان امروزین کاربرد نداشته و برخی از همان کلمات در عصر و زمانی دیگر متداول ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر، ۱۳۹۹