طراحی لباس تئاتر و سینما

طراحی لباس صحنه چیست؟ در کتاب خانم گلناز گلشن استاد دانشگاه و طراح لباس صحنه نقل شده است:لباس این توانایی را دارد که نوع نگاه، ماهیت روانی و دَرون شخصیت‌ را برای ما آشکار کند. زنی که در مراسم سوگواری همسرش با گلی بزرگ و قرمز بر پیراهن سیاه ظاهر ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان، ۱۴۰۰