شهر های مشهور در صنعت فشن

1.پاریس در سال 2015 اتفاق جالبی افتاد که پاریس نیویورک را از رتبه اول رد کرد و به برترین پایتخت مد جهان تبدیل شد. البته این تعجب آورنیست !La Ville Lumiere خانه بسیاری از 50 مدرسه مد برتر در جهان است و – Ecole de la Chambre Syndicale، Istituto Marangoni ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن، ۱۴۰۰