تاریخچه و علت سلطنتی بودن رنگ بنفش

رنگ بنفش به پادشاهان و ملکه ها گره خورده. تاریخچه این پیوند هم به دنیای باستان برمی گردد. در آن دوران این رنگ به خاطر هیبت جسورانه اش ارزشمند بوده و اغلب، قشر بالای اجتماع حق استفاده از آن را تنها برای خودشان محفوظ می دانستند.ملکه الیزابت، همه مردم را، ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۳ آذر، ۱۴۰۰