شخصیت شناسی بر اساس رنگ لباس

رنگ بخش عمده ای در طراحی مد است. همه افراد هنگام خرید، طبق سلیقه و ویژگی های شخصیتی خود خرید میکنند. نحوه لباس پوشیدن افراد، اطلاعاتی درباره نوع تفکر، اهداف و ویژگی های شخصیتی آنهارا در اختیار دیگران قرار می دهد. به همین دلیل رنگ ها مهم و سزاوار توجه ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۸ دی، ۱۴۰۰