طراحی لباس سریال سرگذشت ندیمه

چه اتفاقی می افتاد اگر ارزش یک زن وابسته به این بود که توانایی زاد آوری دارد یا نه و اینکه همسر چه کسی است؟ چهاتفاقی می افتاد اگر تحقیر زنان قانونی بود و زنان از تقسیم بندی انسان ها کنار گذاشته می شدند و تبدیل به خدمتگذاران مردانمی شدند ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۶ مهر، ۱۴۰۲