سبک‌شناسی چیست؟

مد و سبک شناسی  معادل انگلیسی کلمه فرانسوی مد (طراحی مد ) فَشِن است. این اصطلاح به معنی کلی در پیرامون گسترده ای از معانی هنر طراحی لباس و یادگیری طراحی لباس است. سبک ها متعلق به یک زمان که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور، ۱۴۰۰

سبک شناسی-روکوکو

سبک شناسی(روکوکو) روکوکو سبکی است که با رشد طبقه متوسط اروپا از ابتذای قرن 18 به وجود آمد و خاستگاه آن فرانسه بود که طی سده 18 کل اروپا را فرا گرفت. این سبک در ادامه باروک و در واقع به عنوان واکنشی علیه شکوه و جلال افراطی آن در ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱ شهریور، ۱۳۹۹