روانشناسی رنگ سبز

سبز در دسته بندی رنگ ها جز رنگ های ثانویه است ، که از ترکیب هم اندازه دو رنگ آبی و زرد درست میشه . و تقریبا میشد گفت خصوصیت های رنگ زرد و آبی رو باهم داره ، آرامش و خوش بینی رنگ آبی و احساسی بودن رنگ زرد ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر، ۱۴۰۳