پوشش در دوران بیزانس

دوران بیزانس مربوط به قرن 4 تا 15 میلادیه که پوشش مردم در این دوران تحت تاثیر نفوذ مسیحیت دچار تغییراتی شد. تا قبل از بیزانس پوشش مرسوم رومیان لباسی به نام Toga بود (پارچه ای پشمین بود به شکل مستطیل، به پهنای 225 سانتیمتر و درازی 540 سانتیمتر، که ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد، ۱۳۹۹