دانشگاه های دارای رشته طراحی لباس در ایران

همانطور که قبلا در مورد اینکه در سراسر دنیا دانشگاه های معتبر بسیاری رشته طراحی لباس را به صورت تخصصی ارائه میدهند صحبت کرده بودیم و برخی از بزرگ ترین و معتبر ترین آنها را معرفی کردیم در این مطلب به معرفی دانشگاه های ایرانی میپردازیم. در کشور ایران نیز ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد، ۱۴۰۰