تاثیرات صنعت مد، روی حیوانات

مواد اولیه برای صنعت مد از جمله چرم، ابریشم و خز از طریق میلیون ها دام فراهم می شوند. روش های صنعتی می توانند بر روی تنوع زیستی اثر منفی ایجاد نمایند که در نتیجه منجر به از بین رفتن زیستگاه ها و گونه های دام می شوند.بشر تقریبا در ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان، ۱۴۰۰