سبک پوشش در دوران جنگ جهانی اول(1914-1918)

از اثرات جنگ بزرگ بر مد این دوران میتوان به کاربردی شدن مد در طول سالهای جنگ یعنی از سال 1914 تا 1918 اشاره کرد.تغییر فرم لباس ها در طول جنگ بیشتر از اینکه به مد مربوط باشد،نوعی ضرورت بود.زنان زیادی مجبور بودند به جای همسرانی که در جنگ بودند ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر، ۱۳۹۹