صنعت فشن

در دنیای مد با واژه های گوناگونی رو به رو هستیم که یکی از این واژه ها که زیاد شنیده می شود، واژه فشن است. فشن Fashion تنها یک اسم نبوده بلکه در واقع یک صنعت می باشد که گاهی جزو صنایع برتر در برخی از کشورهای روز جهان تولید ادامه مطلب…

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان، ۱۴۰۰